Algemene voorwaarden

Artikel1: Algemene bepalingen

FAMICA BVBA,
zaakvoerster Caroline Fant,
met maatschappelijk zetel te Oudenaardsesteenweg 842, 9420 Erpe-Mere

kbo-nr.  0458961636,

Telefoonnummer: 053/62.41.33

Email:  info@famica.be

De verkoper is uitsluitend eigenaar van de website en webshop: https://famica-shop.be
De verkoper wordt hierna omschreven als ‘FAMICA ’.

Artikel2: Algemene bepalingen

Deze webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 5: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 8: Verzenden

Verzenden binnen Belgie kost €4,95 of is gratis bij aankoop vanaf €50.

Levertijd : 1 – 3 dagen

Voor leveringen buiten België worden steeds portkosten aangerekend welke
afzonderlijk en expliciet verschijnen bij het boeken van de bestelling.

Wij verzenden uw pakket via GLS, POSTNL, DHL Express en Bpost maar je kan
ook opteren om het (zonder kosten) af te halen in onze winkel, Famica, Oudenaardsesteenweg 842, 9420 Erpe-Mere

Uw bestelling wordt geleverd op het door u gekozen adres (of door u opgehaald in onze winkel).

Bent u niet aanwezig, dan laat de postbode een bericht achter met informatie waar u het pakket kan ophalen.

Uw bestelling wordt tot aan de voordeur geleverd.

Artikel 9: Retourneren / herroepingsrecht / Retourbeleid

RETOURNEREN

Toch niet helemaal tevreden? Dan kan je ons je aankoop binnen de 14 dagen terugzenden in de originele verpakking. De artikelen moeten in onberispelijke staat zijn, mogen niet gedragen zijn en de originele labels moeten nog aangehecht zijn.

De retourkosten zijn voor eigen rekening en dienen voldoende gefrankeerd te zijn of je kan gebruik maken van ons gepersonaliseerd RETOURBELEID zoals hieronder omschreven.

Is een zending beschadigd bij ontvangst? Laat dit dan binnen 24 uur aan ons weten, dan zorgen we voor een gepaste oplossing.

Retourzendingen blijven de verantwoordelijkheid van de verzender tot de daadwerkelijke ontvangst.

Zodra de retour bij ons is verwerkt, ontvangt u hiervan bevestiging en gaan wij binnen 8 dagen over tot het terugboeken van het aankoopbedrag

RETOURBELEID en RETOURPORTAAL

U kan ook kiezen om gebruik te maken van onze retourportaal!

Surf naar https://famica.shipping-portal.com en in enkele stappen kan je je retour ingeven en laten verzenden met een verzender naar keuze GLS – DHL – Bpost

* bij het retourneren, van outlet-artikels met min. 30% KORTING, via het retourportaal zullen de kosten van verzenden, retourneren en administratie (15€) automatisch van het bedrag van terugbetaling in mindering worden gebracht

HERROEPPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons (Famica, Oudenaardsesteenweg 842, 9420 Erpe-Mere , info@famica.be – 053/624133) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de oevereenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden naar Famica, Oudenaardsesteenweg 842, 9420 Erpe-Mere , of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy policy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

De woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Artikel 16: KLACHTEN

FAMICA hoopt dat haar klanten steeds tevreden zijn.
Indien er toch klachten zouden zijn kan er contact opgenomen worden via info@famica.be
FAMICA zal haar uiterste best doen om elke klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Webshop laten maken door KMO-Shops-Logo-Wit-XS - Copyright © 2024 - FAMICA